Hlavní obsah

build-up, buildup, build up

Vyskytuje se v

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

příprava: preparations for sth, zařizování arrangements, předběžné preliminaries, horečná aktivita build-uppřípravy na co