Hlavní obsah

eaten up

Přídavné jméno

  • with sth hovor. sžíraný, zaslepený čím žárlivostí, zvědavostí ap.