Hlavní obsah

eaten [ˈiːtən]

Související hesla

pp of eat

Vyskytuje se v

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

eat: eatsjídlo, dlabanec

eat: be eating out of sb's handzobat komu z ruky

eat: eat one's heart outužírat se, trápit se smutkem ap.

eat away: eat away (at)rozežrat, roz(e)žírat chemikálií, špatným vlivem ap.

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

humble: eat humble piepřijít ke křížku, sypat si popel na hlavu veřejně

word: eat one's wordsuznat svůj omyl, vzít svá slova zpět

binge: hovor. binge eatingpřejídání se bulimické ap.

compulsive: compulsive eatingchorobná chuť k jídlu

disorder: eating disordersporuchy příjmu potravy, stravovací poruchy

eat: all you can eat buffetrestaurace/bufet s neomezenou konzumací za paušální cenu

eat: eat out(na)jíst (se) v restauraci/mimo domov

eat: eat innajíst se doma

eat: eat its way through/into sthprožrat co/se čím koroze

eating: eating contestsoutěž jedlíků/v pojídání

eating: eating placejídelna, restaurace, stravovna místo, kde se lze najíst

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

habit: eating habitsstravovací návyky

insect: insect-eatinghmyzožravý

messily: eat messilyjíst jako čuně

rust: rust-eaten, rust-stainedzrezivělý, rezavý, prorezivělý

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

eat: I have eaten.Už jsem jedl.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

fit: It's not fit to eat/drink.To se nedá jíst/pít.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

jídlo: dát si něco k jídluhave something to eat

mlaskání: mlaskání (při jídle)noisy eating

návyk: stravovací návykyeating habits

posezení: sníst co na posezeníeat sth in one sitting

zakousnutí: něco k zakousnutía bite to eat, svačinka ap. snack

ani: Nejedl ani nepil.He didn't drink, nor eat.

dojíst: Počkej, až dojím.Wait until I finish eating.

jídlo: Co je k jídlu?What's to eat?

jíst: Nebudu jíst.I won't eat.

jíst: Už jsem jedl.I have eaten (already).

jíst: jíst mimo domov v restauraci ap.eat out

jíst: Co jíš?teď What are you eating?, obvykle What do you eat?

na: jíst na noceat before going to bed

najíst se: najíst se domaeat at home/in

najíst se: dát komu najístgive sb something to eat, nakrmit feed sb

pustit se: pustit se do jídlastart eating, hovor. dig in

sladké: Nejím sladké.I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.

sníst: Už jsi to snědl?Have you eaten it (up)?

zakázat: Doktor mi zakázal jíst sladké.The doctor has forbidden me to eat sweets.

žrát: Co tě žere?What's eating you?, slang. What crawled up your ass?

bezedný: jíst jako bezednýeat like a horse

smlsnout si: přen. hovor. smlsnout si na komroznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to pieces

šos: hovor. Polib mi šos!Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!

vlk: Mám hlad jako vlk.I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!