Hlavní obsah

eaten [ˈiːtən]

Související hesla

pp of eat

Vyskytuje se v

cake: want to have one's cake and eat itchtít, aby se vlk nažral a koza zůstala celá, chtít mít obojí ačkoli to nelze

eat: eatsjídlo, dlabanec

eat away: eat away (at)rozežrat, roz(e)žírat chemikálií, špatným vlivem ap.

hand: have sb eating out of one's handzcela ovládat, mít omotaného kolem prstu koho

humble: eat humble piepřijít ke křížku, sypat si popel na hlavu veřejně

word: eat one's wordsuznat svůj omyl, vzít svá slova zpět

binge: hovor. binge eatingpřejídání se bulimické ap.

compulsive: compulsive eatingchorobná chuť k jídlu

disorder: eating disordersporuchy příjmu potravy, stravovací poruchy

eating: eating contestsoutěž jedlíků/v pojídání

fit: be fit to eat/to be eatendát se jíst, být vhodný k jídlu

habit: eating habitsstravovací návyky

insect: insect-eatinghmyzožravý

messily: eat messilyjíst jako čuně

rust: rust-eaten, rust-stainedzrezivělý, rezavý, prorezivělý

bay: Eating lots of fruit keeps the flu at bay.Když jíte hodně ovoce, chřipka si na vás nepřijde.

can: Fish can be eaten raw.Rybu lze jíst syrovou.

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

go: Eat it before it goes cold.Sněz to, než to vychladne.

less: You should eat less fat.Měl bys jíst méně tuku.

little: You eat too little.Moc málo jíš.

one: One can't eat here.Tady se nedá jíst.

out: eat outjíst mimo domov v restauraci ap.

should: You should eat more.Měl(a) bys víc jíst.

them: Our boy doesn't eat them ones.Náš kluk tyhle nejí.

yet: I don't eat much, yet I am fat.Nejím moc a přesto jsem tlustý.

dosyta: eat one's fillnajíst se dosyta

jídlo: have something to eatdát si něco k jídlu

mlaskání: noisy eatingmlaskání (při jídle)

návyk: eating habitsstravovací návyky

posezení: eat sth in one sittingsníst co na posezení

zakousnutí: a bite to eat, svačinka ap. snackněco k zakousnutí

ani: He didn't drink, nor eat.Nejedl ani nepil.

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

jíst: I won't eat.Nebudu jíst.

na: eat before going to bedjíst na noc

najíst se: eat at home/innajíst se doma

pustit se: start eating, hovor. dig inpustit se do jídla

sladké: I don't eat sweet food., bonbony ap. I don't eat sweets.Nejím sladké.

sníst: Have you eaten it (up)?Už jsi to snědl?

zakázat: The doctor has forbidden me to eat sweets.Doktor mi zakázal jíst sladké.

žrát: What's eating you?, slang. What crawled up your ass?Co tě žere?

bezedný: eat like a horsejíst jako bezedný

smlsnout si: roznést na kopytech eat sb alive, podusit give sb a hard time, zkritizovat tear sb to piecespřen. hovor. smlsnout si na kom

šos: Eat my shorts!, dej pokoj Give me a break!hovor. Polib mi šos!

vlk: I could eat a horse., I'm as hungry as a bear., I'm starving!Mám hlad jako vlk.

bite: a bite (to eat)něco k zakousnutí, svačinka, něco na zub