Hlavní obsah

fill [fɪl]

Vyskytuje se v

fill in: fill sb in on sthdodat podrobnější informace komu k čemu

fill up: fill osf upwith/on sth zasytit se, nacpat se čím

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

helium: helium filledhéliem plněný

niche: fill a market nichezaplnit tržní niku

weep: weep one's fillvyplakat se

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

sadness: fill sb with sadnessrozesmutnit, naplnit koho smutkem

benzinový: BrE petrol/filling station, AmE gas(oline) stationbenzinová pumpa

čerpací: BrE petrol/BrE filling/AmE gas stationčerpací stanice

dosyta: eat one's fillnajíst se dosyta

dotazník: fill in/complete a questionnairevyplnit dotazník

přibýt: put on weight, increase in weight, zakulatit se fill outpřibýt na váze

stanice: BrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service stationčerpací stanice

výplň: fillingmed. zubní výplň

doplnit: Fill in the missing words.Doplňte chybějící slova.

formulář: fill out/BrE též fill in/complete a formvyplnit formulář

náplň: nut/chocolate/fruit fillingoříšková/čokoládová/ovocná náplň

napustit: run water into sth, fill sth with waternapustit vodu do čeho

nasytit: saturate/fill the market with goodsekon. nasytit trh zbožím

obsadit: fill a vacancyobsadit volné (pracovní) místo

vyplnit: Fill in this form.Vyplňte tento formulář.

zaplnit: Smoke filled the room.Kouř zaplnil místnost.

zavonět: The smell of coffee filled/wafted through the air.Zavoněla káva.

fill: fill (up)sth with sth (na)plnit (se), zaplnit (se) co čím, nalít co kam vodu do hrnce ap.