Hlavní obsah

fill [fɪl]

Vyskytuje se v

fill in: fill sb in on sthdodat podrobnější informace komu k čemu

fill up: fill osf upwith/on sth zasytit se, nacpat se čím

shoe: fill/step into sb's shoesnahradit koho, zaujmout čí místo

smoke-filled room: in a smoke-filled roomv úzkém kruhu, nedemokraticky rozhodnout

helium: helium filledhéliem plněný

niche: fill a market nichezaplnit tržní niku

weep: weep one's fillvyplakat se

blank: Fill in the blanks.Vyplňte prázdná okénka., Doplňte do vynechaných míst. v textu

herewith: Fill in the form enclosed herewith.Vyplňte přiložený formulář.

sadness: fill sb with sadnessrozesmutnit, naplnit koho smutkem

benzinový: benzinová pumpaBrE petrol/filling station, AmE gas(oline) station

čerpací: čerpací staniceBrE petrol/BrE filling/AmE gas station

dosyta: najíst se dosytaeat one's fill

dotazník: vyplnit dotazníkfill in/complete a questionnaire

přibýt: přibýt na vázeput on weight, increase in weight, zakulatit se fill out

stanice: čerpací staniceBrE filling/BrE petrol/AmE gas(oline)/se službami service station

výplň: med. zubní výplňfilling

doplnit: Doplňte chybějící slova.Fill in the missing words.

formulář: vyplnit formulářfill out/BrE též fill in/complete a form

náplň: oříšková/čokoládová/ovocná náplňnut/chocolate/fruit filling

napustit: napustit vodu do čehorun water into sth, fill sth with water

napustit: napustit co vodoufill sth with water

nasytit: ekon. nasytit trh zbožímsaturate/fill the market with goods

obsadit: obsadit volné (pracovní) místofill a vacancy

vyplnit: Vyplňte tento formulář.Fill in this form.

zaplnit: Kouř zaplnil místnost.Smoke filled the room.

zavonět: Zavoněla káva.The smell of coffee filled/wafted through the air.