Hlavní obsah

churn [tʃɜːn]

Sloveso

  1. sth tlouci, stloukat co máslo
  2. churn (up) sth (roz)čeřit, vířit, pěnit co vodu, bahno, prachchurn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků
  3. zvedat se žaludek

Vyskytuje se v

udělat se: I started to feel sick., My stomach churned.Udělalo se mi špatně od žaludku.

churn: (butter) churnmáselnice nádoba na stloukání másla