Hlavní obsah

udělat se

Dokonavé sloveso

  1. (vzniknout, nastat)Udělalo se hezky.It('s) turned out nice.Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.
  2. zhrub.(mít orgasmus) come, get off

Vyskytuje se v

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

vyjížďka: udělat si vyjížďkugo for a ride

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

udělat se: Udělalo se hezky.It('s) turned out nice.

vyrážka: Udělala se mu vyrážka.He broke out in rash.

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehomake a backup (copy) of sth, back up sth

obrázek: udělat si obrázek o čemget the picture of sth

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

picnic: udělat si piknikhave a picnic

picture: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

take: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

udělat: udělat siutvořit si

comfortable: Udělej(te) si pohodlí.Make yourself comfortable.

make: Udělal si vlastní loď.He made his own boat.