Hlavní obsah

udělat se

Dokonavé sloveso

  1. (vzniknout, nastat)Udělalo se hezky.It('s) turned out nice.Udělalo se mi špatně od žaludku.I started to feel sick., My stomach churned.
  2. zhrub.(mít orgasmus) come, get off

Vyskytuje se v

udělat: udělat siutvořit si

domácí: udělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homework

chyba: udělat chybusplést se make a mistake, šlápnout vedle go wrong, dopustit se omylu commit a fault

udělat: udělat si přestávkutake a (short) break

udělat: udělat si čas na koho/comake time for sb/sth

vyjížďka: udělat si vyjížďkugo for a ride

zásoba: (u)dělat (si) zásoby čeho, nakoupit co do zásobystockpile sth, hl. tajně hoard sth, lay in sth, stock up on/with sth

dovolená: vzít/udělat si dovolenoutake a holiday/AmE vacation

mžitka: Udělaly se mu mžitky před očima. z rány ap.It made him see stars.

nevolno: Udělalo se jí nevolno.She became unwell., od žaludku She went sick.

piknik: (u)dělat si piknik(have a) picnic

pohodlí: Udělejte si pohodlí.Make yourself comfortable/at home.

přestávka: Uděláme si přestávku.Let's have/take a break.

ryska: udělat si rysku na čemmake a score on sth, score sth

udělat: Udělejte si pohodlí.Make yourself at home.

vyrážka: Udělala se mu vyrážka.He broke out in rash.

záloha: výp. udělat (si) zálohu čehomake a backup (copy) of sth, back up sth

obrázek: udělat si obrázek o čemget the picture of sth

establish: He establish himself as a singer.Udělal si jméno jako zpěvák.

freelance: go freelanceudělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikat

picnic: have a picnicudělat si piknik

picture: take a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čeho

sick: get sickonemocnět, of sth udělat se špatně komu z čeho

sick: go sickudělat se špatně komu, (začít) zvracet, hovor. hodit se marod, jít na nemocenskou

strike out: strike out on one's ownudělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.

take: take a picture of sb/sthvyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čeho

take: take a noteudělat si poznámku zapsat si něco

tint: tint one's hairudělat si přeliv (na vlasy)

comfortable: Make yourself comfortable.Udělej(te) si pohodlí.

make: He made his own boat.Udělal si vlastní loď.

snap: I'll take a few snaps.Udělám si pár fotek.