Hlavní obsah

domácí

Přídavné jméno

  1. (v domácnosti) domestic, household(doma udělaný) home-madedomácí prácehousework, household chores, BrE, zast. charringudělat si domácí úkol(y)/úlohydo one's homeworkdomácí učitel(private) tutordomácí spotřebičhousehold appliancemít domácí vězení(dítě) be grounded, (soudem nařízené) be under house arrestdomácí zvíředomestic animal
  2. (zdejší, tuzemský) domestic, home(vnitřní) internal(domorodý) indigenoussport. domácí mužstvothe home team

Podstatné jméno, rod mužský i podstatné jméno, rod ženský

Podstatné jméno, rod mužský pomnožné

Vyskytuje se v

hrubý: gross domestic producthrubý domácí produkt

kino: home cinema/AmE theatredomácí kino

kuchyně: home cookingdomácí kuchyně

kur: domestic fowlzool. kur domácí

mazlíček: pet (animal)domácí mazlíček

pečovatelka: home carerdomácí pečovatelka

potřeba: i prodejna housewares, vybavení domácnosti household equipment/articlesdomácí potřeby

prádlo: white goods, household linenbílé domácí prádlo

produkt: gross domestic/national productekon. hrubý domácí/národní produkt

puťka: home-bird, homebodydomácí puťka

spotřebič: household/home/domestic appliancesdomácí spotřebiče

strava: home cookingdomácí strava

vězení: dítě be grounded, soudním příkazem be under house arrestpřen. mít domácí vězení

vzdělávání: home schoolingdomácí vzdělávání

zvíře: domestic animals, mazlíčci petsdomácí zvířata

zadat: assign homeworkzadat domácí úkol

appliance: household/home/domestic appliancedomácí spotřebič

arrest: práv. house arrestdomácí vězení

automation: home automationautomatizace domácnosti, domácí automatizace

base: home basedomácí meta, přen. základna, (domácí) zázemí, AmE hovor. styk, píchačka nejvyšší úroveň erotické intimnosti

cooking: home cookingdomácí strava/kuchyně

do-it-yourself: do-it-yourself guy(domácí) kutil

domestic: domestic marketdomácí trh

grooming: dog/pet grooming salonúpravna psů/domácích zvířat

home: home teamdomácí (tým)

homework: do one's homeworknapsat (si) domácí úkol(y)

house arrest: place sb/be under house arrestuložit komu domácí/být v domácím vězení

household: household choresdomácí práce úklid ap.

kit: do-it-yourself kitsouprava pro domácí kutily

plant: house plantsdomácí rostliny

redstart: black redstartrehek domácí

sale: white salevýprodej domácího prádla ložního ap.

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

shop: pet shopprodejna domácích zvířat, zverimex

sitter: pet sitterosoba na hlídání domácích zvířat v nepřítomnosti majitele

sparrow: house sparrowvrabec domácí

team: home/visiting teamdomácí/hostující mužstvo

theatre: AmE home theaterdomácí kino

turf: on one's home turfna domácí půdě, ve svém živlu

visitor: med. health visitorsestra domácí péče

win: sport. home winvýhra na domácím hřišti

domácí: housework, household chores, BrE, zast. charringdomácí práce