Hlavní obsah

udělaný

Vyskytuje se v

backhanded: (u)dělat co nepřímodo sth in a backhanded way

bankrupt: zkrachovat, zbankrotovat, udělat bankrotgo bankrupt

barbecue: (u)dělat grilovačkuhave a barbecue

black eye: udělat komu monoklgive sb a black eye

boob: nechat si udělat silikony zvětšit prsahovor. get a boob job

bucket: seznam věcí, které by chtěl člověk udělat, než zemřebucket list

comparison: porovnat co s čím, udělat srovnání čeho s čímdraw a comparison between sth and sth

correct: dobře (u)dělat, správně činitbe correct in doing sth

coup: udělat (státní) převratstage a coup

cross: udělat znamení kříže rukou ve vzduchumake the sign of the cross

draw: udělat srovnání, porovnatdraw a comparison

err: udělat hrubou chybuerr gravely

error: udělat chybumake an error

establish: Udělal si jméno jako zpěvák.He establish himself as a singer.

exam: udělat/neudělat zkouškupass/fail the exam

exception: udělat výjimkumake an exception

freelance: udělat se pro sebe živnostník ap., začít soukromě podnikatgo freelance

horoscope: sestavit/udělat komu horoskopcast sb's horoscope

illustration: abyste si udělali obrázek, pro ilustraciby way of illustration

kick up: (u)dělat virvál/dusno, začít vyvádět/řáditkick up a fuss/row/rumpus/stink

likewise: udělat/učinit totéždo likewise

make: udělat chybumake a mistake

onus: je na kom, aby udělal cothe onus is on sb to do sth

order: udělat co na příkaz kohodo sth on the orders of sb

panic: zpanikařit koho tak, že udělá co unáhlené rozhodnutí ap.panic sb into doing sth

perm: nechat si udělat trvalouget/have a perm

picnic: udělat si piknikhave a picnic

picture: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

place: udělat místo někomumake place

rage: udělat co v záchvatu zuřivostido sth in a fit of rage

reprisal: udělat komu co jako odplatu za codo sth to sb in reprisal for sth

round: (u)dělat vizitu oddělenímed. do the (ward) round

sick: onemocnět, of sth udělat se špatně komu z čehoget sick

single-handed: udělat co zcela sámdo sth single-handed

somersault: udělat saltoturn a somersault

sound: (u)dělat co neslyšnědo sth without a sound

spite: (u)dělat co naschváldo sth out of spite

statement: udělat prohlášenímake a statement

strike out: udělat se pro sebe, začít na vlastním, osamostatnit se, postavit se na vlastní nohy v podnikání ap.strike out on one's own

submit: zadat/udělat objednávkusubmit an order

take: vyfotit si koho/co, udělat (si) fotku koho/čehotake a picture of sb/sth

temptation: být v pokušení udělat cofeel a temptation to do sth

thing: udělat správnou věc, zachovat se správnědo the right thing

throw: začít vyšilovat, dostat záchvat čeho, udělat scénu, začít zuřithovor. throw a fit of sth

tint: udělat si přeliv (na vlasy)tint one's hair

turn: otočit se, udělat čelem vzadturn about

unimpressed: kdo/co neudělal(o) na koho (žádný) dojemsb was/is unimpressed by/with sb/sth

want: seznam toho, co je třeba (udělat)wants list

well: (u)dělat co (po)řádnědo sth well

zoom: přiblížit co objektivem, najet (zoomem) na co, udělat detail čehozoom in on sth

anyone: To může udělat kdokoli.Anyone can do it.

blister: Na nohou se jí udělaly puchýře.Her feet blistered.

can: To nejde., Nelze to udělat.It can't be done.

case: V tvém případě udělám výjimku.I'll make an exception in your case.

comfortable: Udělej(te) si pohodlí.Make yourself comfortable.

could: Kdo to mohl udělat?Who could have done it?

do: Jak jsi to udělal?How did you do it?

eager: Byl celý žhavý to udělat.He was eager to do it.

examination: udělat zkouškypass examinations

expect: Co čekáš, že udělám?What do you expect me to do?

favour: Uděláte mi laskavost?, Prokážete mi službičku?Will you do me a favour?

fit: Udělal to v návalu vzteku.He did it in a fit of anger.

for: Udělal jsem to, aby to zvládl.I did it for him to make it.

get: abyste si udělali představu ...for you to get an idea ...

going: Já to udělám.I'm going to do it.

gonna: Já to udělám.I'm gonna do it.

have: Už jsme to udělali.We have already done it.

himself: Udělal to sám.He did it himself.

just: Prostě to udělej.Just do it.

myself: To jsem udělal já sám.I made it myself.

necessary: udělej(te) vše, co je nutnédo whatever is necessary

need: Potřebuji, abyste pro mě něco udělali.I need you to do something for me.

not: On to neudělal.He did not do it.

nothing: Nic jiného pro tebe nemohu udělat.There's nothing else I can do for you.

should: Naznačil, že mám udělat totéž.He indicated that I should do the same.

trouble: To je v pohodě., To mi nevadí., To klidně udělám., Vůbec mě to neobtěžuje.It's no trouble for me.

unasked: Udělali to, aniž by je někdo žádal.They did it unasked.

way: Udělej to po svém.Do it your way.

whatsoever: Neudělal vůbec nic.He did nothing whatsoever.

without: Udělala to, aniž by se mě zeptala.She did it without asking me.

wonder: Zajímalo by mě, kdo to udělal.I wonder who did it.

hit: udělat terno/trefu mít úspěch, vyhrát hodně peněz ap.hovor. hit the jackpot

split: udělat kompromis, vyřešit problém oboustrannými ústupkysplit the difference

strike: dohodnout se, udělat dohodu s kýmstrike a deal with sb

blbec: udělat z koho blbcemake a fool (out) of sb, make sb look stupid, napálit cod sb, ponížením make sb look small

acquainted: get/become acquainted with sbseznámit se s kým

become: become ofstát se s kým/čím, přihodit se komu/čemu

accustomed: become accustomed to sthzvyknout si na co

acquaint: get/become acquaintedseznámit se i vzájemně

afraid: become afraid of sthdostat strach, začít se bát z čeho

alienate: become alienatedodcizit se přátelé ap.

buddy: hovor. become buddiesskamarádit se

common currency: become common currencystát se obecně přijímaným (faktem)

conscious: become conscious of sthuvědomit si, zaznamenat co, povšimnout si čeho

damp: become dampzvlhnout, zapařit se

dense: grow/become denser(z)houstnout

deplete: be(come) depleted(z)tenčit se, (výrazně) ubýt zdroje ap.

depopulated: being/becoming depopulatedvylidňující se

dilapidated: become dilapidated(z)chátrat

discouraged: become discouragednechat se odradit, ztratit odvahu k činu ap.

disinterested: become disinterested in sthztratit/přestat jevit zájem o co

engorged: become engorgednalít se prsy mlékem

entitled: become entitled to sthzískat nárok na co právní

entwined: become entwinedproplést se, prolnout se

erect: become erectvztyčit se, ztopořit se

estranged: become estrangedodcizit se

extinct: become extinctvyhynout

friend: become friendsskamarádit se, spřátelit se

green: become/turn greenzazelenat se stromy ap., zezelenat

hazy: become hazyzamlžit se

infatuated: become infatuated with sbzbláznit se do koho

infect: become infected with sthnakazit se čím

inured: become inured to sthzvyknout si, uvyknout si na co

jealous: get/become jealous of sbzačít žárlit na koho

mute: become/be struck muteoněmět i přen.

naturalize: become naturalizedzdomácnět rostlina v novém prostředí

operative: become operativezačít fungovat, naběhnout systém ap.

overcast: become overcastzatáhnout se obloha

overgrown: become overgrown with sthzarůst čím

pale: turn/go/become pale(z)blednout

possessed: become possessed of sthstát se vlastníkem čeho

predominant: become predominantzačít převládat, získat převahu

pregnant: get/become pregnantotěhotnět, přijít do jiného stavu

public: become publicdostat se na veřejnost informace

radicalize: become radicalizedzradikalizovat se

rampant: become rampantrozbujet se, rozmáhat se

septic: become/go septiczanítit se

stiff: become stiff(z)tuhnout, znehybnět

unfashionable: become unfashionablevyjít z módy

vocal: become vocalzačít se ozývat nespokojeně

worn out: become worn outopotřebovávat se

embroiled: become embroiled in a conflictzaplést se/být vtažen do konfliktu

more: He became more and more furious.Zuřil stále víc.

of: It becomes less of a problem.Už to ani není takový problém.

painful: become painfulzačít bolet, rozbolet

slate: He was slated to become a minister in one year.Měl se stát za rok ministrem.

cvik: get out of practice, become rusty in sth, pozbýt schopnost lose the knack of sthvyjít ze cviku

móda: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

platnost: come into force, take effect, become effectivevstoupit v platnost, nabýt platnosti

propadnout: become addicted to drugspropadnout drogám

přijít: come into fashion, become fashionablepřijít do módy

vejít: become known, get outvejít ve známost

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

vyjít: go out (of fashion), i přen. fall out of fashion, become unfashionablevyjít z módy

známost: become known, najevo come outvejít ve známost