Hlavní obsah

panic

Vyskytuje se v

stricken: panic strickenvyděšený, zachvácený panikou

panický: panic, velké obavy dreadpanický strach

propadnout: propadnout panicestart to c!panic, hovor. press the c!panic button

panika: Nepodléhejte panice.Don't c!panic.

podléhat: Nepodléhej(te) panice!Don't c!panic!

zmocnit se: Panic overtook him., He flew into panic.Zmocnila se ho panika.

panic: med. panic attackpanická ataka, náhlý záchvat úzkosti