Hlavní obsah

finished [ˈfɪnɪʃt]

Přídavné jméno

  1. with sth hotový s čímbe finished with sthskončit s čím, zanechat čeho, být s čím hotov
  2. dokončený, skončený, dodělaný práce ap.
  3. vyřízený člověk ap., pasé již neexistující ap.

Vyskytuje se v

finish: finish (up)(doing) sth dokončit, dodělat co dopsat, dočíst, dopít ap.

finish: from start to finishod začátku do konce

finish: close finishtěsný doběh

finish: sport. photo-finish picturecílová fotografie

finishing: finishing timekonec pracovní doby

suede: suede finishvelurová/semišová úprava povrchu textilie

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

finish: Are you finished?Skončil jste?, Jste hotov?

finish: Let me finish.Nech(te) mě domluvit.

have: We had just finished it when you arrived.Dokončili jsme to právě, než jsi přišel.

immediately: Let me know immediately after you've finished it.Dej mi vědět hned jak to dokončíš.

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.