Hlavní obsah

err [ɜː]

Vyskytuje se v

error: udělat co omylemdo sth in error

literal: tisková chyba v novinách ap.literal (error)

trial: metodou pokusů a omylů, zkusmo, experimentální metodouby trial and error

clerical: administrativní chybaclerical error

computational: výpočetní chybacomputational error

instrumental: chyby měřících přístrojůinstrumental errors

judgment: chybný úsudekerror of judgment

judicial: pochybení soudu, justiční omyljudicial error

learning: učení metodou pokusu a omylutrial-and-error learning

margin: tolerance chyby, možná odchylka, možná chybamargin for error

message: hlášení chyby, chybová hláškavýp. error message

printer: tisková chybaprinter's error

refraction: refrakční vadamed. refraction error

technical: formální chybapráv. technical error

trifling: drobná chybičkatrifling error

typing: překlep při psaní na klávesnici ap.typing error

check: Zkontrolujte, zda nejsou v textu chyby.Check the text for errors.

hrubý: hrubá chybagross error, serious mistake

justiční: justiční omylmiscarriage of justice, pochybení soudu judicial error

nedopatření: nedopatřenímomylem by mistake, nešťastnou náhodou by accident, z nepozornosti by oversight, kvůli chybě in error, bezděčně inadvertently

selhání: selhání lidského faktoruhuman error/failure

výpočetní: výpočetní chybacomputational error

narazit: Narazil jsem na dvě chyby.I came across two errors.

věcný: věcná chybafactual error

výpočet: chyba ve výpočtucalculation error

err: Chybovat je lidské (, odpouštět je božské).To err is human (, to forgive divine).