Hlavní obsah

nabídka

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (nabídnutí) offer of sth(návrh) proposal, proposition(do soutěže či dražby) bid(konkurzní též) tendervýp. (možností, voleb) menuudělat nabídkumake an offer, (v dražbě) make a bidnabídka k sňatkumarriage proposalcenová nabídka uvedení požadované ceny(price) quote/quotation
  2. (tržní) supply(co je nabídnuto) offer(nabízený výběr) offering(s)nabídka a poptávkasupply and demand

Vyskytuje se v

akční: special offerakční nabídka

cenový: přehled požadovaných cen (price) quote, price quotationcenová nabídka

poptávka: excess demandpřevis poptávky (nad nabídkou)

zvýhodněný: discount offer, akce ap. special offerzvýhodněná nabídka

lákavý: tempting offerlákavá nabídka

trvat: The offer stands/holds (good).Nabídka trvá.

zvážit: We have considered your offer.Zvážili jsme tvou nabídku.

ad: lonely hearts adseznamovací inzerát, (inzertní) nabídka k seznámení

bid: raise the bidzvýšit nabídku, přihodit

competitive: ekon. competitive advantage/bid/environmentkonkurenční výhoda/nabídka/prostředí

excess: ekon. excess of demand over supplypřevis poptávky nad nabídkou

firm: firm offerzávazná nabídka, neměnná nabídka bez možnosti ústupků

invitation: ekon. invitation to tendervýzva k předkládání nabídek ve veřejné soutěži, oznámení zadávacího řízení k veřejné zakázce, vypsání veřejné soutěže

letter: letter of invitationzvací dopis, ekon. výzva k předkládání projektů/nabídek v tendru, výzva k účasti ve veřejné soutěži, výzva k tendru

pay: pay televisionplacené televizní kanály, rozšířená programová nabídka

premium: premium offermimořádně vysoká nabídka k odkupu

soliciting: AmE No soliciting.Neobtěžujte s nabídkami ani žádostmi. nápis, Zákaz podomního prodeje.

submit: submit a bidpředložit nabídku v dražbě, veřejné soutěži ap.

supply: ekon. competitive supplykonkurenceschopná nabídka

takeover: takeover bidnabídka na převzetí firmy

tender: invitation to tender, call for tendersvýzva k předkládání nabídek/projektů ve veřejné soutěži, vypsání veřejné soutěže

time waster: No time wasters(, please)!Jen vážné nabídky. v inzerátu ap.

regarding: Regarding your offer ...Pokud jde o vaši nabídku ...

nabídka: make an offer, v dražbě make a bidudělat nabídku