Hlavní obsah

zle

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

hůř: čím dál hůřeworse and worse

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

zlo: vybrat (si) menší ze dvou zelchoose the lesser of two evils

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

vítězit: Dobro vítězí nad zlem.Good wins over evil.

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

doom: zpečetit čí zlý osudseal sb's doom

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

lesser: (volit) menší zlo(vote for the) lesser of two evils

off: být na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.be well/badly/better/worse off

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

shrew: Zkrocení zlé ženy ShakespeareTaming of the Shrew

vicious: zlý pesvicious dog

worse: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

bad: od desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.from bad to worse

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

zle: komu je zle nevolnosb is/feels sick