Hlavní obsah

nevolno

Příslovce

  • překládá se opisem pomocí be sick, feel unwell ap.Je mi nevolno.I don't feel well., I'm (feeling) unwell., I feel out of sorts.Udělalo se jí nevolno.She became unwell., (od žaludku) She went sick.

Vyskytuje se v

neplacený: neplacené volnounpaid leave

volno: Volno! vstupteCome in!

mít: Máš zítra volno?Are you free tomorrow?

volno: vzít si pár dní volnotake a few days off

volno: Máš teď volno?Are you free now?

volno: Je zde volno?Is this seat free?

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

absence: leave of absencevolno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.

available: make osf availablenajít si volno na schůzku ap.

layoff: injury layoffnemocenská, zdravotní volno kvůli zranění

off: be off worknebýt v práci, mít volno kvůli nemoci

off: time offvolno z práce, ze školy ap.

off: take some time offvzít si nějaký čas volno

unpaid: unpaid leaveneplacené volno

rest: voj. Rest!Volno!