Hlavní obsah

nevolno

Příslovce

  • překládá se opisem pomocí be sick, feel unwell ap.Je mi nevolno.I don't feel well., I feel unwell.Udělalo se jí nevolno.She became unwell., (od žaludku) She went sick.

Vyskytuje se v

neplacený: neplacené volnounpaid leave

volno: Volno! vstupteCome in!

mít: Máš zítra volno?Are you free tomorrow?

vzít si: Vezmu si den volno.I'll take one day off.

absence: volno, dovolenka, uvolnění z práce, od útvaru ap.leave of absence

available: najít si volno na schůzku ap.make osf available

layoff: nemocenská, zdravotní volno kvůli zraněníinjury layoff

off: nebýt v práci, mít volno kvůli nemocibe off work

parental: rodičovská dovolená, rodičovské volnoparental leave

sick: Je mi na zvracení/špatně/blbě., Zvedá se mi žaludek., Dělá se mi nevolno.I feel sick.

unpaid: neplacené volnounpaid leave

rest: Volno!mil. Rest!

nevolno: Je mi nevolno.I don't feel well., I feel unwell.