Hlavní obsah

fajn

Příslovce

Vyskytuje se v

cítit se: feel fine, v daném prostředí ap. feel comfortablecítit se dobře

cvik: be practiced in sth, have sth down to a fine artmít v čem cvik

dostat: be fined for sthdostat pokutu za co

napařit: slap a fine on sb, fine sbnapařit pokutu komu

pokuta: fine sbdát komu pokutu

pořádek: systém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/orderbýt v pořádku

udělit: fine sb, impose a fine on sbudělit pokutu komu

uložit: impose a sentence/a fine/conditions on sbuložit komu trest/pokutu/podmínky

umění: visual/fine/grafická graphic artsvýtvarné umění

vychytat: debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sthvychytat chyby kde v systému ap.

výtvarný: fine art(s)výtvarné umění

dařit se: I'm (doing) fine.Daří se mi dobře.

déšť: fine raindrobný déšť

fajn: Měli jsme se fajn.We had a good time.

hezky: The weather is fine.Je hezky.

hodit se: It suits me (fine).To se mi hodí. vyhovuje

jízda: He was fined for speeding.Dostal pokutu za rychlou jízdu.

klapat: It works (fine).hovor. Klape to.

mít se: I'm fine.Mám se dobře.

pěkný: nice/fine/fair weatherpěkné počasí

pokutovat: He was fined twice.Byl dvakrát pokutován.

prášek: fine powderjemný prášek

prima: I'm fine.Mám se prima.

kéž: Chance would be a fine thing!Kéž by!

malíček: have sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine artmít co v malíčku

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

fine: be finemít se dobře, být v pořádku hl. zdravotně ap.

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

nice: sympaťák, slušňák, fajn chlapnice guy

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

sort: fajn člověk, sympaťák, AusE fajn kočkahovor. good sort

good: Měli jsme se fajn.We had a good time.

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit