Hlavní obsah

fajn

Příslovce

Vyskytuje se v

cítit se: cítit se dobřefeel fine, v daném prostředí ap. feel comfortable

cvik: mít v čem cvikbe practiced in sth, have sth down to a fine art

dostat: dostat pokutu za cobe fined for sth

napařit: napařit pokutu komuslap a fine on sb, fine sb

pokuta: dát komu pokutufine sb

pokuta: dostat pokutu za cobe fined for sth

pořádek: být v pořádkusystém ap. be (working) all right/OK, zdravý ap. be fine/in good health, o stavu věci be in good condition/order

udělit: udělit pokutu komufine sb, impose a fine on sb

uložit: uložit komu trest/pokutu/podmínkyimpose a sentence/a fine/conditions on sb

umění: výtvarné uměnívisual/fine/grafická graphic arts

vychytat: vychytat chyby kde v systému ap.debug sth, doladit fine-tune sth, troubleshoot sth

výtvarný: výtvarné uměnífine art(s)

dařit se: Daří se mi dobře.I'm (doing) fine.

déšť: drobný déšťfine rain

hezky: Je hezky.The weather is fine.

hodit se: To se mi hodí. vyhovujeIt suits me (fine).

jízda: Dostal pokutu za rychlou jízdu.He was fined for speeding.

klapat: hovor. Klape to.It works (fine).

mít se: Mám se dobře.I'm fine.

pěkný: pěkné počasínice/fine/fair weather

pěkný: pěkný zmatekfine mess

pokutovat: Byl dvakrát pokutován.He was fined twice.

prášek: jemný prášekfine powder

prima: Mám se prima.I'm fine.

kéž: Kéž by!Chance would be a fine thing!

malíček: mít co v malíčkuhave sth down pat, znalosti know sth off pat, be well versed in sth, vypilovanou dovednost have sth down to a fine art

assess: assess a finevyměřit pokutu

chop: chop sth finenajemno nasekat co

fine: be finemít se dobře hl. zdravotně ap.

fine: do finemít se dobře, být v pořádku zdravý, stačit být dostatečný

fine: fine raindrobný déšť

fine: fine hairjemné vlasy

fine: inflict a fine on sbuložit komu pokutu

fine: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

fine: be fined for sthdostat pokutu za co

hefty: hefty finemastná pokuta

impose: impose a fineuložit pokutu

levy: levy a heavy fine for sthuložit vysokou pokutu za co

on-the-spot: on-the-spot finebloková pokuta uložená na místě

sort: hovor. good sortfajn člověk, sympaťák, AusE fajn kočka

fine: You're doing a fine job.Odvádíte skvělou práci.

fine: She's one of the finest actresses.Patří mezi nejlepší herečky.

fine: I'm fine. And you?Já se mám dobře, a vy?

fine: The doctor said it was fine for me to drive.Doktor říkal, že můžu řídit.

fine: (That's) fine by/with me.S tím nemám problém., Mně to nevadí/vyhovuje., Za mě v pohodě.

good: We had a good time.Měli jsme se fajn.

just: That's just fine!To je v pohodě!, To je dobrý! stačí to, půjde to

turn out: It turned out fine.Dopadlo to dobře.

fine: one fine dayjednoho krásného dne někdy v budoucnu

fettle: in fine fettleve (výborné) formě, fit

fine art: have (got) sth down to a fine artmít co v malíčku, perfektně ovládat, být mistr v čem

tread: tread a fine linepostupovat obezřetně, chovat se opatrně vyvarovat se chyb

turn out: turn out finevyčasit se

fine: (that's) finedobře, fajn, prima