Hlavní obsah

super [ˈsuːpə]

Příslovce

  • super vyjádření kvality