Hlavní obsah

umění

Podstatné jméno, rod střední

  1. (umělecká tvorba) art, artistic creationvýtvarné uměnívisual/fine/(grafická) graphic arts
  2. (výtvor) artgalerie výtvarného uměníart/picture gallery
  3. (dovednost) art, skill(schopnost) ability(mistrovské) masteryněkdy lze užít přípony -shipbojová uměnímartial arts

Vyskytuje se v

bojový: martial artsbojová umění

chovat se: have no mannersneumět se chovat

mistr: martial arts mastermistr bojových umění

moderní: modern artmoderní umění

múzický: performing artsmúzická umění

střelecký: marksmanshipstřelecké umění

student: law/medical/art studentstudent práv/medicíny/umění

užitý: applied art(s)užité umění

výtvarný: fine art(s)výtvarné umění

arabsky: Do you speak Arabic?Umíte arabsky?

bubnovat: be a good drummerumět dobře bubnovat

česky: Can you speak Czech?Umíš česky?

čínsky: Do you speak Chinese?Umíte čínsky?

hospodařit: manage one's timeumět hospodařit se svým časem

natož: I cannot make a tea, let alone cook the dinner.Neumím uvařit ani čaj, natož večeři.

ovládnout se: He has no self-control.Neumí se ovládnout.

plavat: I can't swim!Neumím plavat!

radovat se: know how to enjoy lifeumět se radovat ze života

řídit: Can you drive?Umíte řídit?

slušně: He speaks decent English., His English is fairly good.Umí slušně anglicky.

umět: Can you do it?Umíš to?

vykouzlit: He can conjure up delicious dishes.Umí vykouzlit lahodná jídla.

zpívat: I can't sing.Neumím zpívat.

mluvit: Has the cat got your tongue?Neumíš mluvit?

applied: applied artsužitá umění

collector: art collectorsběratel umění obrazů ap.

contemporary: contemporary artsoučasné umění

expressionist: expressionist artexpresionistické umění

faculty: have a faculty for doing sthumět dobře co, mít vlohy pro co

figurative: figurative artfigurativní umění

historian: art historianhistorik umění, kunsthistorik

knack: have a knack for sthumět (dobře) co, vědět jak udělat co, mít na co talent, být dobrý v čem

numerate: be numerateumět počítat

people: have people skillsumět jednat s lidmi

self-controlled: be self-controlledumět se ovládat

visual: visual artsvizuální umění hudba, tanec, film ap.

blend in: This fish can perfectly blend in with the sea bottom.Tato ryba umí dokonale splynout s mořským dnem.

count: Can you count up to ten?Umíš napočítat do desíti?

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

mover: He is a fast mover.Umí se rychle pohybovat.

play: Can you play the piano?Umíš hrát na klavír?

loser: be a good/bad loserumět/neumět prohrávat

umění: visual/fine/grafická graphic artsvýtvarné umění