Hlavní obsah

sickening [ˈsɪkənɪŋ]

Přídavné jméno

  • odporný, nechutný, hnusný působící zvedání žaludku ap.The smell was sickening.Z toho smradu se člověku dělalo špatně.

Vyskytuje se v

sickening: The smell was sickening.Z toho smradu se člověku dělalo špatně.

náběh: be sickening for sthmít náběh na co chřipku ap.

nanic: It makes me sick., It nauseates/sickens me., slang. It makes my gorge rise.Je mi z toho nanic.

zvedat se: It makes me sick/my gorge rise., It nauseates/sickens me.Zvedá se mi z toho žaludek.

sicken: be sickeningfor sth mít příznaky čeho o nemoci