Hlavní obsah

revolting [rɪˈvəʊltɪŋ]

Vyskytuje se v

protivit se: sb finds sth disgusting/revoltingkomu se protiví co

hnusit se: I find it revolting/disgusting.Hnusí se mi to.

revolt: rise in revoltvzbouřit se, povstat