Hlavní obsah

protivit se

Nedokonavé sloveso

  1. (klást odpor) kniž. komu/čemu resist, oppose, defy sb/sth, stand up against sb/sth
  2. (vzbuzovat odpor) komu repel, disgust sbkomu se protiví cosb finds sth disgusting/revolting