Hlavní obsah

adverse [ˈædvɜːs or ædˈvɜːs]

Přídavné jméno

  • nepříznivý, neblahý podmínky ap.ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilancepráv. adverse possessionprotiprávní držba

Vyskytuje se v

balance: ekon. adverse balancenepříznivá bilance

possession: práv. adverse possessionneoprávněná držba

supply: ekon. (adverse) supply shocknabídkový šok náhlý nedostatek základních zdrojů

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions