Hlavní obsah

adversely [ædˈvɜːslɪ]

Příslovce

  • nepříznivě, neblaze zapůsobit ap.

Vyskytuje se v

balance: ekon. adverse balancenepříznivá bilance

possession: práv. adverse possessionneoprávněná držba

supply: ekon. (adverse) supply shocknabídkový šok náhlý nedostatek základních zdrojů

podmínka: in adverse/favourable weather conditionsza nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínek

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance