Hlavní obsah

adversely [ædˈvɜːslɪ]

Příslovce

  • nepříznivě, neblaze zapůsobit ap.

Vyskytuje se v

adverse: ekon. adverse trade balancepasivní/nepříznivá obchodní bilance

adverse: práv. adverse possessionprotiprávní držba

balance: ekon. adverse balancenepříznivá bilance

possession: práv. adverse possessionneoprávněná držba

supply: ekon. (adverse) supply shocknabídkový šok náhlý nedostatek základních zdrojů

podmínka: za nepříznivých/příznivých povětrnostních podmínekin adverse/favourable weather conditions