Hlavní obsah

zkazit

Vyskytuje se v

žaludek: upset one's stomach(z)kazit si žaludek

zkazit se: The meat went bad.Maso se zkazilo.

chuť: put sb off his/her feedzkazit komu chuť

fun: spoil sb's funzkazit komu zábavu

go: go bald/bad/madplešatět/(z)kazit se/(ze)šílet

bad: go bad(z)kazit se o jídle ap.

zkazit: co zrak, zdraví ap. ruin, spoil*, žaludek upset* one's sthzkazit si