Hlavní obsah

approve [əˈpruːv]

Vyskytuje se v

approved: ekon. approved producerautorizovaný výrobce

proposal: approve/reject the proposalschválit/zamítnout návrh

jednohlasně: unanimously approvedjednohlasně schválený

schválit: It must be approved by the chairman.Musí to být schváleno předsedou.