Hlavní obsah

approvingly [əˈpruːvɪŋlɪ]

Příslovce