Hlavní obsah

doporučovat

Nedokonavé sloveso

  • koho/co komu recommend(pochvalně) commend sb/sth to sb(radit) komu co advise sb to do sth, koho suggest sbCo doporučujete?What do you recommend?

Vyskytuje se v

advisable: doporučuje se, je záhodno/radno ...it is advisable to ...

advise: odrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu coadvise sb against sth

recommend: Doporučuje se, aby ...It is recommended that ...

doporučovat: Co doporučujete?What do you recommend?