Hlavní obsah

doporučovat

Nedokonavé sloveso

  • koho/co komu recommend(pochvalně) commend sb/sth to sb(radit) komu co advise sb to do sth, koho suggest sbCo doporučujete?What do you recommend?

Vyskytuje se v

advisable: it is advisable to ...doporučuje se, je záhodno/radno ...

advise: advise sb against sthodrazovat koho od čeho, varovat koho před čím, nedoporučovat komu co

advise: sb is advised to do sthkomu se doporučuje aby udělal co, kdo by měl (u)dělat co

recommend: It is recommended that ...Doporučuje se, aby ...