Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

condition: za určitých podmínek svolit ap.subject to certain conditions

fixed: smlouva na dobu určitoufixed-term contract

indefinite: na dobu neurčitoufor an indefinite period

infinitive: neurčitý slovesný tvarinfinitive form

integral: určitý/neurčitý integráldefinite/indefinite integral

lapse: po určité době, po časeafter a lapse of time

period: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

permanent: (pracovní) smlouva na dobu neurčitoupermanent contract

point: v určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnuat some point

sentence: odsouzení na neurčitou dobupráv. indeterminate sentence

specific: v určitých oblastechin specific areas

article: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article