Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes

condition: subject to certain conditionsza určitých podmínek svolit ap.

fixed: fixed-term contractsmlouva na dobu určitou

indefinite: for an indefinite periodna dobu neurčitou

infinitive: infinitive formneurčitý slovesný tvar

integral: definite/indefinite integralurčitý/neurčitý integrál

lapse: after a lapse of timepo určité době, po čase

period: for a fixed period (of time)na dobu určitou

permanent: permanent contract(pracovní) smlouva na dobu neurčitou

point: at some pointv určitém okamžiku, někdy, jednou v budoucnu

sentence: práv. indeterminate sentenceodsouzení na neurčitou dobu

specific: in specific areasv určitých oblastech

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen