Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article