Hlavní obsah

neurčitý

Vyskytuje se v

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

tvar: ling. neurčitý/určitý slovesný tvarinfinitive/finite (verb) form

určitý: ling. určitý člendefinite article

určitý: na dobu určitoufor a fixed period (of time)

určitý: do určité míryto a certain extent, to some degree, in a way

určitý: v určitém smyslu anoin a sense yes