Hlavní obsah

article [ˈɑːtɪkəl]

Vyskytuje se v

articled: praktikant, koncipient, stážista na praxi po školearticled clerk

clerk: koncipient, praktikant, stážista u právníkapráv. articled clerk

household: vybavení domácnosti předměty, domácí potřebyhousehold articles

impeachment: body/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteliarticles of impeachment

meaning: podle znění/ve smyslu článkupráv. within the meaning of an article

serve: dělat koncipienta, být stážistou u advokátapráv. serve articles

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

potřeba: domácí potřebyi prodejna housewares, vybavení domácnosti household equipment/articles

předmět: předmět(y) denní potřebyarticle(s) of daily use

toaletní: toaletní potřebytoiletries, toilet articles

určitý: ling. určitý člendefinite article

nadpis: článek s nadpisem ...an article headed ...

article: praxe, stáž, pozice praktikanta/koncipienta, učení u budoucího zaměstnavatelearticles