Hlavní obsah

articled [ˈɑːtɪkəld]

Přídavné jméno

  • to sth práv. smluvně vázaný kde koncipient na praxi ap.articled clerkpraktikant, koncipient, stážista na praxi po škole

Vyskytuje se v

article: articlespraxe, stáž, pozice praktikanta/koncipienta, učení u budoucího zaměstnavatele

article: articles of valuecenné předměty

article: consumer articlesspotřební zboží

article: be in articlesbýt na praxi, stážovat, pracovat jako koncipient právník, účetní ap.

clerk: práv. articled clerkkoncipient, praktikant, stážista u právníka

household: household articlesvybavení domácnosti předměty, domácí potřeby

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

serve: práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta

article: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

člen: určitý/neurčitý člendefinite/indefinite article

neurčitý: neurčitý členindefinite article

potřeba: domácí potřebyi prodejna housewares, vybavení domácnosti household equipment/articles

potřeba: toaletní potřebytoiletries, toilet articles

předmět: předmět(y) denní potřebyarticle(s) of daily use

toaletní: toaletní potřebytoiletries, toilet articles

určitý: ling. určitý člendefinite article

nadpis: článek s nadpisem ...an article headed ...