Hlavní obsah

articled [ˈɑːtɪkəld]

Přídavné jméno

  • to sth práv. smluvně vázaný kde koncipient na praxi ap.articled clerkpraktikant, koncipient, stážista na praxi po škole

Vyskytuje se v

articled: articled clerkpraktikant, koncipient, stážista na praxi po škole

clerk: práv. articled clerkkoncipient, praktikant, stážista u právníka

household: household articlesvybavení domácnosti předměty, domácí potřeby

impeachment: articles of impeachmentbody/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteli

meaning: práv. within the meaning of an articlepodle znění/ve smyslu článku

serve: práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta

člen: definite/indefinite articleurčitý/neurčitý člen

neurčitý: indefinite articleneurčitý člen

potřeba: i prodejna housewares, vybavení domácnosti household equipment/articlesdomácí potřeby

předmět: article(s) of daily usepředmět(y) denní potřeby

toaletní: toiletries, toilet articlestoaletní potřeby

určitý: definite articleling. určitý člen

nadpis: an article headed ...článek s nadpisem ...

article: articlespraxe, stáž, pozice praktikanta/koncipienta, učení u budoucího zaměstnavatele