Hlavní obsah

serve [sɜːv]

Sloveso

  1. sb/sth sloužit komu/čemu vlasti ap.práv. serve articlesdělat koncipienta, být stážistou u advokáta
  2. as sth (po)sloužit jako co o věci
  3. sb/sth zásobovat koho/co lidi, oblast
  4. serve (up) sth podávat, (na)servírovat co pokrm
  5. být pro kolik osob/na kolik porcí o receptu
  6. sb obsloužit koho v restauraci, obchodě ap.Are you being served?Dostáváte?, Už jste obsluhováni?
  7. sb with sth, sth to sb práv. doručit, předat komu co obsílku ap.
  8. sth odpykat si, odsedět si, odkroutit si co trest ap.serve an apprenticeshipbýt v učení, být na praxi

Vyskytuje se v

serve: sth podávat, (na)servírovat co pokrmserve (up)

bench: pracovat jako soudceserve on the bench

purpose: splnit svůj účelserve one's purpose

chill: Podávejte (vy)chlazené.Serve chilled.

right: Dobře ti tak., Patří ti to.It serves you right.

funkce: plnit funkci čehofunction as sth, serve as sth

odpykat: odpykat si trestdo/serve one's term/sentence/time

odsedět: odsedět si trest/toserve one's sentence, hovor. do one's term/time

podání: druhé podánísecond serve

stůl: nosit/dávat na stůl jídloserve food (on the table)

užitek: přinášet komu užitekbring benefit to sb, benefit sb, serve sb (well)

vzor: sloužit za vzorserve as an example

zastávat: zastávat funkci kohohold the post of sb, serve as sth

dostávat: Dostáváte? dotaz prodavačeAre you being served?

chlazený: Podávejte chlazené.Serve chilled.

klamat: pokud mě neklame paměťif my memory serves me well

pamatovat (si): Pokud si dobře pamatuji...If I remember right..., If my memory serves me right...

podávat: Snídaně se podává od 6 hodin.Breakfast is served from 6 a.m.

sloužit: K čemu to slouží?What is it used/does it serve for?

mlít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

přijít: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come, first served.

first: Kdo dřív přijde, ten dřív mele.First come first served.