Hlavní obsah

until [ʌnˈtɪl or ənˈtɪl]

Předložka

  1. do kdy daného času ap.We work until 2 a.m.Pracujeme až do 2 hodin ráno.
  2. do kdy, dříve než kdyse záporemnot until ...až ..., ne dříve než časově

Vyskytuje se v

face: do sth until sb is blue in the facedělat co až do zblbnutí, snažit se, jak chce ale zbytečně

hell: until hell freezes overaž do aleluja, až do soudného dne čekat, něco dělat ap.

last: leave sth/sb until lastnechat (si) co/koho na konec

live: you haven't lived until/unless...Jako byste nežili pokud jste ještě ... nezkusili ap.

notice: until further noticeaž do odvolání

up: up untilaž do doby

further: until further noticeaž do odvolání, dokud nebude oznámeno jinak

recall: (valid) until recalled(platí) až do odvolání

until: not until ...až ..., ne dříve než časově

finish: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

leave over: Leave it over until next week.Nech to na příští týden.

seat: Remain seated until ...Zůstaňte sedět dokud ...

doba: until thendo té doby

dokud: until, tilldokud ne ...

nedávno: until recently/latelydo nedávna

nechat: leave sth until later, put sth on holdnechat co na později

odvolání: until further noticeaž do odvolání

zblbnutí: opakovat ap. ad nauseam, mluvit ap. until one is blue in the facehovor. až do zblbnutí

: He won't come until tomorrow.Přijede až zítra.

dojíst: Wait until I finish eating.Počkej, až dojím.

teprve: He came only a week ago., He didn't come until a week ago.Přijel teprve před týdnem.

vyčkat: We will wait until ...Vyčkáme, až/dokud ...

vyležet: You should stay in bed until you're well.Měl bys to vyležet.

cow: until the cows come homedo soudného dne dlouho, často bez výsledku