Hlavní obsah

length [leŋkθ or leŋθ]

Vyskytuje se v

breadth: (across) the length and breadth of sthkřížem krážem, široko daleko, po celé ploše čeho

length: at lengthkonečně, posléze po dlouhé době

full-length: lie full-lengthležet natažený/jak dlouhý tak široký

sock: knee(-length) sockspodkolenky

unit: unit of lengthjednotka délky

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

délka: měřit ap. in length, podélně lengthwisena délku

délkový: unit of lengthdélková jednotka

křížem: criss-cross sth, travel the length and breadth of sthprocestovat křížem krážem

rozvláčně: describe at great length sthrozvláčně popisovat co

tělo: keep sb at arm's lengthdržet si koho od těla

arm: hold sth at arm's lengthdržet co v natažené ruce od těla