Hlavní obsah

home-made

Vyskytuje se v

asset: ekon. current/liquid/fixed/net/tangible/intangible assetsoběžná/likvidní/stálá/čistá/hmotná/nehmotná aktiva

prostředek: washing-up liquidprostředek na mytí nádobí

skupenství: gaseous/liquid/solid stateplynné/kapalné/pevné skupenství

tekutý: liquid nitrogentekutý dusík

liquid: washing-up liquidprostředek na nádobí tekutý