Hlavní obsah

časopis

Vyskytuje se v

impact: high impact journalsimpaktované časopisy odborné s přiděleným impakt faktorem

in-flight: in-flight magazine= palubní časopis letecké společnosti - k dispozici na palubě letadla

magazine: glossy magazineexkluzivní časopis na lesklém papíře

professional: professional journals/magazinesodborné časopisy

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

trade: trade journaloborový časopis

might: He might appear in a magazine.Mohl by se objevit v časopise.