Hlavní obsah

složený

Přídavné jméno

  1. (z více částí) compound, composite, z čeho/koho composed of sth/sb, comprising sth/sb, consisting of sth/sbtým složený z hráčů ...team comprising players ...slovo složené složeninacompound (word)
  2. (přeložený) folded (up)

Vyskytuje se v

kauce: bail sb out, give bail for sb, zálohu make a depositsložit kauci za koho

přísaha: take an oath, při nástupu do funkce be sworn insložit přísahu

slib: be sworn insložit slib prezident, porota ap.

složení: potraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials usedsložení výrobku

složit: fold one's armssložit ruce na prsou

stan: take down a tentsložit stan

záloha: make/put down/pay a deposit on sthsložit zálohu na co

závorka: braces, curly bracketssložené závorky

zkouška: pass an examudělat/složit zkoušku

zlomek: complex/compound fractionsložený zlomek

báseň: compose a poemsložit báseň

aggregate: bot. aggregate fruitsložený plod malina ap.

bracket: bottom bracketstředové složení, středová osa jízdního kola

complex: mat. complex fractionsložený zlomek

compound: bot. compound leafsložený list

curly: curly brackets/bracessložené závorky

deposit: put down a deposit on sthsložit zálohu na co

down payment: make a down payment on sthsložit zálohu na co

fatty: conjugated fatty acidsložená mastná kyselina

flower: bot. compound flowersložený květ

interval: hud. compound intervalsložený interval větší než jedna oktáva

multiple: bot. multiple fruitsložený plod

pay: ekon. pay inekon. vložit/složit (částku) na účet, ukládat/přispívat do fondu, na účet ap.

vow: make a vow of loyaltysložit slib poslušnosti

složený: compound (word)slovo složené složenina