Hlavní obsah

sepsání

Vyskytuje se v

výpověď: sepsat výpověď s kýmtake sb's statement

závěť: sepsat závěťmake one's will

formation: práv. contract formation, formation of a contractsepsání smlouvy, uzavření smlouvy/smluvního vztahu

statement: take sb's statementsepsat protokol/výpověď s kým

will: make one's willsepsat závěť

writing: put sth in writingnapsat, zapsat, sepsat co