Hlavní obsah

složení

Vyskytuje se v

kauce: složit kauci za kohobail sb out, give bail for sb, zálohu make a deposit

přísaha: složit přísahutake an oath, při nástupu do funkce be sworn in

slib: složit slib prezident, porota ap.be sworn in

složený: slovo složené složeninacompound (word)

složit: složit ruce na prsoufold one's arms

stan: složit stantake down a tent

záloha: složit zálohu na comake/put down/pay a deposit on sth

závorka: složené závorkybraces, curly brackets

zkouška: udělat/složit zkouškupass an exam

zlomek: složený zlomekcomplex/compound fraction

báseň: složit báseňcompose a poem

složení: složení výrobkupotraviny ap. ingredients, u textilu composition, užité materiály materials used