Hlavní obsah

itemize [ˈaɪtəˌmaɪz]

Vyskytuje se v

uvést: itemizeuvést jednotlivě/po položkách