Hlavní obsah

itemization [ˌaɪtəmɪˈzeɪʃən or -maɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

rozpis: itemizationrozpis položek