Hlavní obsah

itemization [ˌaɪtəmaɪˈzeɪʃən or -mɪˈzeɪʃən]

Vyskytuje se v

rozpis: rozpis položekitemization