Hlavní obsah

itemization [ˌaɪtəmɪˈzeɪʃən or -maɪˈzeɪʃən]