Hlavní obsah

detail [ˈdiːteɪl]

Vyskytuje se v

detailed: podrobnější popismore detailed description

microscopic: do nejmenšího detailuin microscopic detail

down: až do nejmenšího detailudown to the slightest detail

full: do všech podrobnostíin full detail

give: Řekni mi více podrobností.Give me some more details.

keen: Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.She has a keen eye for detail.

detail: about sb/sth podrobnosti, (podrobné) údaje o kom/čemdetails