Hlavní obsah

detail [ˈdiːteɪl]

Vyskytuje se v

detailed: more detailed descriptionpodrobnější popis

detailed: detailed investigationobšírné pátrání

microscopic: in microscopic detaildo nejmenšího detailu

down: down to the slightest detailaž do nejmenšího detailu

full: in full detaildo všech podrobností

give: Give me some more details.Řekni mi více podrobností.

keen: She has a keen eye for detail.Má dobré oko pro detail., Umí si všímat detailů.