Hlavní obsah

veškerý

Vyskytuje se v

movitost: all chattelspráv. veškeré movitosti

předčit: surpass (all) expectationspředčit (veškerá) očekávání

odporovat: It defied all logic.Odporovalo to veškeré logice.

vložit: I put all my effort into it.Vložil jsem do toho veškeré úsilí.

vynaložit: make every effort to do sthvynaložit veškeré úsilí k čemu

bar: let down all the barsodstranit veškeré zábrany

reserve: all rights reservedveškerá práva vyhrazena

every: He was making every effort.Vynakládal veškeré úsilí.

veškerý: vůbec žádný no(ne) at allveškerý žádný