Hlavní obsah

banking [ˈbæŋkɪŋ]

Podstatné jméno

  • ekon.bankovnictvíekon. banking facilitiesbankovní službyekon. banking licencebankovní licence

Vyskytuje se v

bank: bank (up)navršit do náspu

burst: burst its banksvystoupit z břehů řeka

run: run (on the bank)run (na banku)

account: have an account with a bankmít účet v bance

agent: ekon. bank agentbankovní zástupce jednatel

bank: Bank of EnglandAnglická centrální banka

bank: ekon. bank overdraftpřečerpání účtu

bank: ekon. bank account numberčíslo bankovního účtu

bank: ekon. bank supervisionbankovní dohled

bank: ekon. bank branch, řidč. branch bankbankovní pobočka

bank: ekon. bank chequebankovní šek

bank: ekon. bank chargespoplatky za vedení účtu (a transakce)

bank: bank secrecy/privacybankovní tajemství dodržování

bank: break the bankrozbít bank ve hře

bank: bank of snowsněhová návěj

bank account: ekon. open a bank accountzřídit/otevřít si bankovní účet

banked: banked upnavršený, nakupený

charge: bank chargesbankovní poplatky

co-operative: ekon. co-operative bankúvěrové družstvo

electronic: electronic bankingelektronické bankovnictví

holiday: BrE bank holidaystátní svátek den volna

lending: lending bankúvěrující banka

machine: bank machinebankomat

reserve: bank reservebankovní rezerva

robber: bank/train robberbankovní/vlakový lupič

robbery: bank/train robberybankovní/vlaková loupež

south: South Bankjižní břeh část Londýna

transfer: by bank transferbankovním převodem

vole: bank volenorník rudý

rob: They robbed a bank.Vyloupili banku.

banka: krevní bankablood bank

bankovní: bankovní kontobank account

bankovní: bankovní výpisbank statement

karta: kreditní kartacredit card, AmE charge/bank card

loupež: bankovní loupežbank robbery

lupič: bankovní lupičibank robbers

otevřít: otevřít si účetopen a bank account

převod: platit (bankovním) převodempay by credit/AmE wire/hl. do zahraničí bank transfer

sloj: horn. uhelná slojcoal seam, bank of coal

státní: státní svátekBrE bank holiday, AmE public holiday, mimo Británii a USA též national holiday

stav: stav účtu/na účtě/kontaaccount/bank balance

svátek: státní/státem uznaný svátekpublic/BrE bank/AmE national/AmE legal holiday

účet: výpis z účtuaccount/bank statement

účet: mít účet v bancehave an account with a bank

banka: mít účet u bankyhave an account with a bank

před, přede: Počkám před bankou.I will wait outside the bank.

tučný: mít tučné kontohave a fat bank account

vyloupit: Byly vyloupeny dvě banky.Two banks were robbed.