Hlavní obsah

vyřknout

Dokonavé sloveso

  1. (vyslovit) co utter, express sth, give a tongue to sth
  2. (úředně pronést) co pass, pronounce sthvyřknout rozsudekbring in a verdict, (určit trest) pass sentence, (soud též) give its judgement

Vyskytuje se v

unsaid: leave sth unsaidneříct co, nechat co nevyřčeno

vyřknout: bring in a verdict, určit trest pass sentence, soud též give its judgementvyřknout rozsudek