Hlavní obsah

rate [reɪt]

Podstatné jméno

  1. tempo, rychlost růstu, změny ap.
  2. míra, frekvence výskytu ap.rate of unemploymentmíra nezaměstnanostibirth/death rateporodnost/úmrtnostaccident ratenehodovost, úrazovostheart ratetepová frekvenceflow rateprůtok, průtočné množství
  3. sazba, kurz, taxa za co za telefon, zboží ap.ekon. exchange ratesměnný kurzekon. cross ratekřížový kurzekon. rate booksazebníkekon. conversion ratepřepočítací kurz devizekon. interest rateúroková míra

Sloveso

  1. sb/sth (o)hodnotit koho/co jak kvalitu
  2. sb among sth řadit koho kam
  3. sb/sth hovor. uznávat co
  4. be rated swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.
  5. sth zasloužit si co ocenění, posměch ap.

Vyskytuje se v

mortality: úmrtnost, mortalitamortality (rate)

rate: swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.be rated

water rate: vodné, poplatek za voduwater rate(s)

accident: nehodovost, úrazovostaccident rate

alarming: alarmující rychlostí růst ap.at an alarming rate

approval: oblíbenost politika ap. podle průzkumuapproval rating

audience: poslechovost rádia ap.audience rating(s)

bit: datový tokvýp. bit rate

book: sazebníkekon. rate book

call: úroková sazba na krátkodobé výpůjčkyekon. call rate

cheap: nízká/snížená sazba mimo špičku ap.cheap rate

churn: míra odlivu/odchodu/úbytku zákazníkůchurn rate

clear-up: objasněnost, míra objasněnosti zločinůclear-up rate

crime: zločinnost, kriminalitacrime rate

default: míra výpadkůekon. default rate

detection: objasněnost (trestné činnosti)detection rate

fail: míra neúspěšnosti u testů ap.fail rate

failure: poruchovost mírafailure rate

fatality: úmrtnost, smrtnost zraněných, nemocných ap.fatality rate

fixed: pevná sazbafixed rate

interest: (reálná) úroková míraekon. (real) interest rate

marriage: sňatečnost, sňatkovostmarriage rate

nominal: nominální směnný kurzekon. nominal exchange rate

occupancy: obsazenost hotelů ap.occupancy (rate)

open: úrokové sazby na volném trhuekon. open market rates

par: paritní směnný kurz, devizová paritaekon. par exchange rate

percentage: procentní sazbapercentage rate

policy: výpočet pojistnéhopolicy rating

rating: hodnocení úvěruschopnostiekon. credit rating

return: míra návratnostiekon. rate of return

schedule: sazebníkrate schedule

sewer: stočnésewer rates

standard: základní sazba daňová ap.ekon. standard rate

success: úspěšnost, míra úspěšnostisuccess rate

table: tabulkové sazbytable rates

travel: rychlost posuvurate of travel

unemployment: míra nezaměstnanostiunemployment rate, rate of unemployment

vaccination: proočkovanostvaccination rate

zero: zboží s nulovou sazbou DPH ap.ekon. zero rate goods

frekvence: med. tepová frekvenceheart rate

kurzovní: kurzovní lístekexchange rate/currency table(s), exchange/currency rates

míra: ekon. úroková mírainterest rate

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.X-rated

nepřístupný: mládeži nepřístupnýadults only, BrE zast. X-rated

pohyblivý: ekon. pohyblivá sazbafloating rate

popularita, populárnost: žebříček popularity politiků ap.approval rating

přepravní: přepravní tarif pro dopravu zbožífreight rate

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

směnný: směnný kursexchange rate

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tarif: ekon. mzdový tarif sazbawage rate

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest

valutový: ekon. valutový kurzexchange rate

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zločinnost: nárůst zločinnostiincrease in the crime rate

průtok: roční/průměrný/zvýšený průtokannual/average/increased flow (rate)