Hlavní obsah

rate [reɪt]

Podstatné jméno

  1. tempo, rychlost růstu, změny ap.
  2. míra, frekvence výskytu ap.rate of unemploymentmíra nezaměstnanostibirth/death rateporodnost/úmrtnostaccident ratenehodovost, úrazovostheart ratetepová frekvenceflow rateprůtok, průtočné množství
  3. sazba, kurz, taxa za co za telefon, zboží ap.ekon. exchange ratesměnný kurzekon. cross ratekřížový kurzekon. rate booksazebníkekon. conversion ratepřepočítací kurz devizekon. interest rateúroková míra

Sloveso

  1. sb/sth (o)hodnotit koho/co jak kvalitu
  2. sb among sth řadit koho kam
  3. sb/sth hovor. uznávat co
  4. be rated swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.
  5. sth zasloužit si co ocenění, posměch ap.

Vyskytuje se v

mortality: mortality (rate)úmrtnost, mortalita

water rate: water rate(s)vodné, poplatek za vodu

accident: accident ratenehodovost, úrazovost

alarming: at an alarming ratealarmující rychlostí růst ap.

approval: approval ratingoblíbenost politika ap. podle průzkumu

audience: audience rating(s)poslechovost rádia ap.

bit: výp. bit ratedatový tok

book: ekon. rate booksazebník

call: ekon. call rateúroková sazba na krátkodobé výpůjčky

cheap: cheap ratenízká/snížená sazba mimo špičku ap.

churn: churn ratemíra odlivu/odchodu/úbytku zákazníků

clear-up: clear-up rateobjasněnost, míra objasněnosti zločinů

crime: crime ratezločinnost, kriminalita

default: ekon. default ratemíra výpadků

detection: detection rateobjasněnost (trestné činnosti)

fail: fail ratemíra neúspěšnosti u testů ap.

failure: failure rateporuchovost míra

fatality: fatality rateúmrtnost, smrtnost zraněných, nemocných ap.

fixed: fixed ratepevná sazba

interest: ekon. (real) interest rate(reálná) úroková míra

marriage: marriage ratesňatečnost, sňatkovost

nominal: ekon. nominal exchange ratenominální směnný kurz

occupancy: occupancy (rate)obsazenost hotelů ap.

open: ekon. open market ratesúrokové sazby na volném trhu

par: ekon. par exchange rateparitní směnný kurz, devizová parita

percentage: percentage rateprocentní sazba

policy: policy ratingvýpočet pojistného

rating: ekon. credit ratinghodnocení úvěruschopnosti

rating: ekon. rating systemsystém hodnocení tabulkový ap.

return: ekon. rate of returnmíra návratnosti

schedule: rate schedulesazebník

sewer: sewer ratesstočné

standard: ekon. standard ratezákladní sazba daňová ap.

success: success rateúspěšnost, míra úspěšnosti

table: table ratestabulkové sazby

travel: rate of travelrychlost posuvu

unemployment: unemployment rate, rate of unemploymentmíra nezaměstnanosti

vaccination: vaccination rateproočkovanost

zero: ekon. zero rate goodszboží s nulovou sazbou DPH ap.

zero: ekon. zero-rate mortgagebezúročná hypotéka

frekvence: med. tepová frekvenceheart rate

kurzovní: kurzovní lístekexchange rate/currency table(s), exchange/currency rates

míra: ekon. úroková mírainterest rate

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.X-rated

nepřístupný: mládeži nepřístupnýadults only, BrE zast. X-rated

pohyblivý: ekon. pohyblivá sazbafloating rate

popularita, populárnost: žebříček popularity politiků ap.approval rating

přepravní: přepravní tarif pro dopravu zbožífreight rate

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

směnný: směnný kursexchange rate

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tarif: ekon. mzdový tarif sazbawage rate

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest

valutový: ekon. valutový kurzexchange rate

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zločinnost: nárůst zločinnostiincrease in the crime rate

průtok: roční/průměrný/zvýšený průtokannual/average/increased flow (rate)