Hlavní obsah

rate [reɪt]

Podstatné jméno

  1. tempo, rychlost růstu, změny ap.
  2. míra, frekvence výskytu ap.rate of unemploymentmíra nezaměstnanostibirth/death rateporodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnostiaccident ratenehodovost, úrazovostheart ratetepová frekvenceflow rateprůtok, průtočné množství
  3. sazba, kurz, taxa za co za telefon, zboží ap.ekon. exchange ratesměnný kurzekon. cross ratekřížový kurzekon. rate booksazebníkekon. conversion ratepřepočítací kurz devizekon. interest rateúroková míra

Sloveso

  1. sb/sth (o)hodnotit koho/co jak kvalitu
  2. sb among sth řadit koho kam
  3. sb/sth hovor. uznávat co
  4. be rated swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.
  5. sth zasloužit si co ocenění, posměch ap.

Vyskytuje se v

mortality: úmrtnost, mortalitamortality (rate)

rate: swh řadit se, být řazen kam na žebříčku ap.be rated

water rate: vodné, poplatek za voduwater rate(s)

alarming: alarmující rychlostí, znepokojivě rychle růst ap.at an alarming rate

approval: oblíbenost politika ap. podle průzkumuapproval rating

audience: poslechovost rádia ap.audience rating(s)

bit: datový tokvýp. bit rate

book: sazebníkekon. rate book

call: úroková sazba na krátkodobé výpůjčkyekon. call rate

cheap: nízká/snížená sazba mimo špičku ap.cheap rate

churn: míra odlivu/odchodu/úbytku zákazníkůchurn rate

clear-up: objasněnost, míra objasněnosti zločinůclear-up rate

crime: zločinnost, kriminalitacrime rate

default: míra výpadkůekon. default rate

detection: objasněnost (trestné činnosti)detection rate

fail: míra neúspěšnosti u testů ap.fail rate

failure: poruchovost mírafailure rate

fatality: úmrtnost, smrtnost zraněných, nemocných ap.fatality rate

fixed: pevná sazbafixed rate

interest: (reálná) úroková míraekon. (real) interest rate

marriage: sňatečnost, sňatkovostmarriage rate

nominal: nominální směnný kurzekon. nominal exchange rate

occupancy: obsazenost hotelů ap.occupancy (rate)

open: úrokové sazby na volném trhuekon. open market rates

par: paritní směnný kurz, devizová paritaekon. par exchange rate

percentage: procentní sazbapercentage rate

policy: výpočet pojistnéhopolicy rating

rating: hodnocení úvěruschopnostiekon. credit rating

return: míra návratnostiekon. rate of return

schedule: sazebníkrate schedule

sewer: stočnésewer rates

standard: základní sazba daňová ap.ekon. standard rate

success: úspěšnost, míra úspěšnostisuccess rate

table: tabulkové sazbytable rates

travel: rychlost posuvurate of travel

unemployment: míra nezaměstnanostiunemployment rate, rate of unemployment

vaccination: proočkovanostvaccination rate

zero: zboží s nulovou sazbou DPH ap.ekon. zero rate goods

frekvence: med. tepová frekvenceheart rate

kurzovní: kurzovní lístekexchange rate/currency table(s), exchange/currency rates

míra: ekon. úroková mírainterest rate

mládež: nevhodný pro mládež erotický ap.X-rated

nepřístupný: mládeži nepřístupnýadults only, BrE zast. X-rated

pohyblivý: ekon. pohyblivá sazbafloating rate

popularita, populárnost: žebříček popularity politiků ap.approval rating

přepravní: přepravní tarif pro dopravu zbožífreight rate

přírůstek: (roční) přírůstek obyvatelstva(annual) increase in population, (annual rate of) the growth of population

sazba: ekon. úroková sazbainterest rate

směnný: směnný kursexchange rate

takový: s takovou pokud to tak půjde dálat this rate, if it goes on like this

tarif: ekon. mzdový tarif sazbawage rate

úhoz: počet úhozů za minutu ap.keystroke rate, number of characters (per minute)

úrokový: úroková sazba/mírainterest rate, rate of interest, diskontní bank rate

valutový: ekon. valutový kurzexchange rate

zaměstnanost: vysoká/nízká zaměstnanosthigh/low employment rate

zločinnost: nárůst zločinnostiincrease in the crime rate

průtok: roční/průměrný/zvýšený průtokannual/average/increased flow (rate)

jednání: mírová jednánípeace talks

konverzace: nezávazná konverzace společenskásmall talk

mírový: mírové rozhovorypeace talks

mlít: mlít pantemrattle, talk a blue streak

mluvit: mluvit nesmysly/rozumnětalk nonsense/sense

planý: plané řečiempty/idle talk, hot air

prázdný: prázdná slovaempty talk, hovor. hot air

předběžný: předběžné rozhovorypreliminary talks

vést: vést sladké řečičkytalk sweet

chuť: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

ještě: Ještě ráno jsem s ní mluvil.I talked to her this very morning.

kecat: kecat nesmysly/volovinyhovor. talk rubbish, slang. bullshit

nikam: Rozhovory nikam nevedou.The talks are getting nowhere.

popovídat si: Pěkně jsme si popovídali.We had a nice talk.

povídat: Nemám chuť si povídat.I don't feel like talking.

promluvit: Jdi si s ním promluvit.Go talk to him.

přemluvit: nechat se přemluvit k čemube talked into doing sth, (allow osf to) be persuaded to do sth

přestávka: mluvit bez přestávkytalk nonstop

pusa: mluvit s plnou pusoutalk with one's mouth full

rozmluvit: Rozmluvili mi to.They talked me out of it.

řeč: Lidi budou mít řeči.People will talk.

samomluva: Trpí samomluvou.He talks to himself.

silácký: mít silácké řečičkytalk big

sobě: Nerad mluvím o sobě.I don't like talking about myself.

spolu: Mluvili spolu.They talked to each other.

tebou: Chci s tebou mluvit.I want to speak with/talk to you.

tiše: tiše hovořit/se zeptattalk/ask quietly/in a quiet voice

ukecat: ukecat koho, aby...talk sb into doing sth

vymluvit: Musíme mu to vymluvit.We have to talk him out of that.

hospodský: hospodské řečipub talk

mazat: mazat komu med kolem hubybutter sb up, soft-soap, sweet-talk, cajole sb

pranice: To je slovo do pranice!Now you're talking., agresivní projevy That's fighting talk!

sláma: mlátit prázdnou slámuflog a dead horse, planě tlachat talk idly

vládnout: Peníze vládnou světu.Money makes the world go round., Money talks.

above: překřičet co jiný hluk ap.talk above sth

dirty: prasárničky, čuňačinky řečidirty talk

follow-up: navazující rozhovory diplomatickéfollow-up talks

hold: vést jednání/rozhovory, jednathold talks

into: přemluvit koho k čemutalk sb into sth

nonsense: plácat nesmyslytalk nonsense

peace: mírová jednání, mírové rozhovorypeace talks

preliminary: přípravné rozhovorypreliminary talks

round table: diskuse/jednání u kulatého stoluround table discussion/talks

rubbish: říkat hovadinytalk rubbish

shop: řeči o prácishop talk

small talk: nezávazně konverzovatmake small talk

sweet talk: (lichocením) přemluvit koho k čemusweet-talk sb into sth

talk: bavit se o prácitalk shop

talking-to: (vy)nadat, dát kartáč komu, sprdnout kohogive sb a talking-to

for: Chvilku jsme si povídali.We talked for a while.

her: Promluv si se svým dítětem a ukaž mu ...Talk to your baby and show her ...

him: Nech mě s ním promluvit.Let me talk to him.

keep: Mluvil dál., Pořád mluvilHe kept talking.

point: Nemá smysl o tom mluvit.There is no point in talking about it.

that: Chtěl jsi se mnou mluvit. O čem?You wanted to talk to me. Why was that?

while: Zůstal se mnou, zatímco matka s ní hovořila.He stayed with me while mother talked with her.

money: Peníze zmůžou všechno/vládnou světem., Kdo maže, ten jede.Money talks.

talk down: usmlouvat dolů/slevu cenu ap., přesvědčit koho ke snížení cenytalk sb down

talk into: (doing) sth umluvit, přemluvit, hovor. ukecat koho k čemutalk sb into

talk out of: sth rozmluvit, vymluvit komu co, přesvědčit koho aby neudělal cotalk sb out of

talk over: with sb probrat, prodiskutovat, prohovořit co s kýmtalk sth over

talk round: přemluvit, ukecat kohotalk sb round

talk through: with sb prohovořit, probrat, prodiskutovat co s kým důkladnětalk sth through

talk up: sth BrE dojednat vyšší co cenu, mzdy ap.talk sb/sth up