Hlavní obsah

smooth [smuːð]

Vyskytuje se v

muscle: striated/smooth musclepříčně pruhovaný/hladký sval

wear: wear smoothohladit se užíváním

feel: The metal felt smooth.Kov byl na dotek hladký.

smooth: smooth the pathtowards sth připravit cestu čemu k cíli, for sb/sth ulehčit to komu/čemu