Hlavní obsah

entangled [ɪnˈtæŋgəld or enˈ-]

Vyskytuje se v

entangle: entangle itself with sthzamotat se, zaplést se do čeho lana ap.