Hlavní obsah

repeat [rɪˈpiːt]

Přídavné jméno

  • opakovaný, opětovný obchod ap., stálý klient ap.build repeat businessbudovat věrnost zákazníkůrepeat customerstálý/věrný zákazník vracející se k témuž dodavateli

Vyskytuje se v

offender: repeat offenderrecidivista jenž vícekrát provedl tentýž typ zločinu

parrot-fashion: repeat sth parrot-fashionpapouškovat, mechanicky opakovat co

aby: Zopakoval to, aby to pochopila.He repeated it for her to understand.

opakovat: opakovat co (v televizi)repeat sth/show sth again/rerun sth (on TV)

opakovat: Opakujte po mně.Repeat after me.

opakovat se: Dějiny se opakují.History repeats itself.

zopakovat: Vědci nedokázali pokus zopakovat.The scientists were unable to repeat the experiment.

zopakovat: Mohl byste to zopakovat?Could you repeat that?

opakovat: opakovat co jako papoušek bezmyšlenkovitěrepeat sth parrot-fashion