Hlavní obsah

built [bɪlt]

Související hesla

pt&pp of build

Přídavné jméno

Vyskytuje se v

build: build (up)sth posílit, upevnit, vybudovat co sebevědomí, důvěru

build up: build sb uppovzbudit, podpořit koho, upevnit důvěru čí

tenement: tenement (building)/housebytový/činžovní/nájemní dům, hovor. činžák, bytovka hl. starší, s více bytovými jednotkami

building: stav. building construction(s)pozemní stavitelství

built-up: speed limit in built-up areasmaximální (povolená) rychlost v obci

cupboard: built-in cupboardvestavěná skříň s policemi

heavily: heavily builtdobře rostlý, podsaditý, statný

maintenance: building maintenanceúdržba budov

medium: medium buildstřední postava

new: new buildingnovostavba

obsolescence: planned/built-in/programmed obsolescencezáměrné/plánované zastarávání pro podporu prodeje nových výrobků, (po)užívání kazítek/kurvítek v elektronice ap.

operation: building operation(s)stavební práce

oven: built-in ovenvestavná trouba

site: building sitestaveniště

snowman: build a snowmanpostavit sněhuláka

store: building supply storestavebniny prodejna

yard: building yardstaveniště

enter: before entering the buildingpřed vstupem do budovy

everything: Everything in the building went silent.Všechno v budově ztichlo.

look: The building looks over the park.Budova má výhled směrem do parku.

ourselves: We built it ourselves.To jsme postavili my sami.

Rome: Rome was not built in a day.Všechno chce svůj čas.

činžovní: BrE block of flats, AmE apartment building, starý tenement (house)činžovní dům

kancelářský: office building/blockkancelářská budova

materiál: building materialsstavební materiál

povolení: building permitstav. stavební povolení

příprava: preparations for sth, zařizování arrangements, předběžné preliminaries, horečná aktivita build-uppřípravy na co

rostlý: well builtdobře rostlý postavou

rozdělat: make/build a fire, zažehnout light/kindle a firerozdělat oheň

spoření: building society accountekon. stavební spoření

spořitelna: BrE building society, savings and loan associationstavební spořitelna

stavba: body structure, konstituce build, physique, anatomie anatomystavba těla

stavební: building society, AmE building and loan associationekon. stavební spořitelna

strategie: city-building gamebudovatelská strategie

výškový: high-rise buildingvýšková budova

postava: be of medium buildbýt střední postavy

postavit: The house was built of ...Dům byl postaven z ...

prvek: building block of sth(základní) stavební prvek čeho

rovnoběžně: built parallel to ...postavený rovnoběžně s ...

se, si: Houses are being built.Domy se staví.

stavět: build/make a snowmanstavět sněhuláka

střední: be of medium buildbýt střední postavy

vybudovat: They built up a huge fleet.Vybudovali ohromnou flotilu.

zástavba: building densityhustota zástavby